Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Kangasniemi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 947
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 203
Valdeltagande 65,1% Godkända röster 2008 3 233
Valdeltagande 2008 64,4% Godkända röster 2011 3 226
Valdeltagande 2011 65,0% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,3 12 1 322 -10,5 -3 -352 +1,5 +39
SDP 23,5 6 753 +3,0 0 +90 +8,7 +276
Sannf 22,2 6 711 +8,0 +2 +252 -4,8 -161
Saml 9,6 2 309 +0,2 0 +4 +1,4 +43
Gröna 3,4 1 108 +2,0 +1 +64 +0,3 +8

Södra Savolax valkrets - Kangasniemi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 947
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 203
Valdeltagande 65,1% Godkända röster 2008 3 233
Valdeltagande 2008 64,4% Godkända röster 2011 3 226
Valdeltagande 2011 65,0% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,5 43,7 41,3 724 598 1 322 12 -10,5 -352 -3 +1,5 +39
SDP 25,8 20,5 23,5 473 280 753 6 +3,0 +90 0 +8,7 +276
Sannf 21,2 23,5 22,2 389 322 711 6 +8,0 +252 +2 -4,8 -161
Saml 9,6 9,6 9,6 177 132 309 2 +0,2 +4 0 +1,4 +43
Gröna 3,9 2,6 3,4 72 36 108 1 +2,0 +64 +1 +0,3 +8