Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Kankaanpää - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 711
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 570
Valdeltagande 67,9% Godkända röster 2008 6 779
Valdeltagande 2008 68,7% Godkända röster 2011 6 640
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 27
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 27,6 10 1 816 -2,9 -1 -253 +2,1 +122
Sannf 26,9 10 1 770 +13,3 +5 +847 -10,2 -697
SDP 16,1 6 1 057 -4,1 -1 -309 +5,5 +353
Saml 14,0 5 920 -2,4 -1 -195 +2,2 +136
VÄNST 7,8 2 510 -2,7 -2 -201 +0,1 -1
KD 4,3 1 285 +0,7 0 +41 -0,1 -10
Gröna 3,2 1 212 -2,0 0 -139 +0,8 +53

Satakunta valkrets - Kankaanpää - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 711
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 570
Valdeltagande 67,9% Godkända röster 2008 6 779
Valdeltagande 2008 68,7% Godkända röster 2011 6 640
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 27
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 27,1 28,4 27,6 1 013 803 1 816 10 -2,9 -253 -1 +2,1 +122
Sannf 26,7 27,3 26,9 999 771 1 770 10 +13,3 +847 +5 -10,2 -697
SDP 16,1 16,1 16,1 602 455 1 057 6 -4,1 -309 -1 +5,5 +353
Saml 14,3 13,7 14,0 534 386 920 5 -2,4 -195 -1 +2,2 +136
VÄNST 8,5 6,8 7,8 318 192 510 2 -2,7 -201 -2 +0,1 -1
KD 4,3 4,4 4,3 160 125 285 1 +0,7 +41 0 -0,1 -10
Gröna 3,1 3,4 3,2 117 95 212 1 -2,0 -139 0 +0,8 +53