Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Kannonkoski - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 272
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 776
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 774
Valdeltagande 2008 60,0% Godkända röster 2011 843
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 9
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 56,2 11 436 +0,6 +1 +6 +14,5 +85
SDP 24,2 4 188 -7,6 -1 -58 +3,8 +16
Sannf 10,1 1 78 +10,1 +1 +78 -10,0 -91
Saml 9,5 1 74 -3,1 -1 -24 +1,4 +5

Mellersta Finlands valkrets - Kannonkoski - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 272
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 776
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 774
Valdeltagande 2008 60,0% Godkända röster 2011 843
Valdeltagande 2011 65,4% Förkastade röster 9
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 53,7 58,7 56,2 209 227 436 11 +0,6 +6 +1 +14,5 +85
SDP 24,7 23,8 24,2 96 92 188 4 -7,6 -58 -1 +3,8 +16
Sannf 11,3 8,8 10,1 44 34 78 1 +10,1 +78 +1 -10,0 -91
Saml 10,3 8,8 9,5 40 34 74 1 -3,1 -24 -1 +1,4 +5