Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Kannus - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 383
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 537
Valdeltagande 58,2% Godkända röster 2008 2 725
Valdeltagande 2008 62,7% Godkända röster 2011 2 966
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 16
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 53,8 16 1 364 +1,2 +1 -69 +4,9 -84
Saml 16,5 4 418 -1,4 -1 -70 +8,1 +170
Sannf 15,8 4 400 +7,9 +2 +186 -4,1 -190
SDP 12,7 3 323 -1,6 -1 -67 -1,5 -99
E47 1,3 0 32 - - - - -

Vasa valkrets - Kannus - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 383
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 537
Valdeltagande 58,2% Godkända röster 2008 2 725
Valdeltagande 2008 62,7% Godkända röster 2011 2 966
Valdeltagande 2011 68,9% Förkastade röster 16
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 55,5 52,4 53,8 632 732 1 364 16 +1,2 -69 +1 +4,9 -84
Saml 14,7 17,9 16,5 168 250 418 4 -1,4 -70 -1 +8,1 +170
Sannf 15,8 15,7 15,8 180 220 400 4 +7,9 +186 +2 -4,1 -190
SDP 13,1 12,4 12,7 149 174 323 3 -1,6 -67 -1 -1,5 -99
E47 0,9 1,6 1,3 10 22 32 0 - - - - -