Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Kärkölä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 848
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 259
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 2 439
Valdeltagande 2008 63,2% Godkända röster 2011 2 528
Valdeltagande 2011 66,8% Förkastade röster 17
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 32,0 9 722 +1,1 +1 -31 +13,6 +257
Saml 26,8 7 606 -5,2 -2 -176 +4,8 +48
SDP 26,2 7 592 -2,2 -1 -102 +5,0 +57
Sannf 12,1 3 273 +8,0 +2 +174 -12,9 -358
VÄNST 2,2 1 49 -0,9 0 -26 -2,5 -69
Pir 0,8 0 17 +0,8 0 +17 -0,1 -4

Tavastlands valkrets - Kärkölä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 848
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 259
Valdeltagande 59,1% Godkända röster 2008 2 439
Valdeltagande 2008 63,2% Godkända röster 2011 2 528
Valdeltagande 2011 66,8% Förkastade röster 17
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,7 31,5 32,0 287 435 722 9 +1,1 -31 +1 +13,6 +257
Saml 27,7 26,3 26,8 243 363 606 7 -5,2 -176 -2 +4,8 +48
SDP 25,3 26,8 26,2 222 370 592 7 -2,2 -102 -1 +5,0 +57
Sannf 11,0 12,7 12,1 97 176 273 3 +8,0 +174 +2 -12,9 -358
VÄNST 2,7 1,8 2,2 24 25 49 1 -0,9 -26 0 -2,5 -69
Pir 0,6 0,9 0,8 5 12 17 0 +0,8 +17 0 -0,1 -4