Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Karstula - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 600
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 304
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 2 363
Valdeltagande 2008 63,4% Godkända röster 2011 2 485
Valdeltagande 2011 68,1% Förkastade röster 12
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,6 14 1 120 -2,7 -1 -93 +11,8 +205
SDP 22,0 6 506 -1,8 0 -56 -6,2 -194
Sannf 12,5 3 288 +12,5 +3 +288 -3,0 -97
Saml 11,3 3 261 -4,4 -1 -110 +1,8 +24
KD 5,6 1 129 -2,5 -1 -62 -1,3 -43

Mellersta Finlands valkrets - Karstula - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 3 600
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 304
Valdeltagande 64,3% Godkända röster 2008 2 363
Valdeltagande 2008 63,4% Godkända röster 2011 2 485
Valdeltagande 2011 68,1% Förkastade röster 12
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 50,8 46,7 48,6 546 574 1 120 14 -2,7 -93 -1 +11,8 +205
SDP 18,3 25,1 22,0 197 309 506 6 -1,8 -56 0 -6,2 -194
Sannf 11,7 13,2 12,5 126 162 288 3 +12,5 +288 +3 -3,0 -97
Saml 13,0 9,8 11,3 140 121 261 3 -4,4 -110 -1 +1,8 +24
KD 6,1 5,2 5,6 65 64 129 1 -2,5 -62 -1 -1,3 -43