Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Karvia - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 151
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 525
Valdeltagande 71,3% Godkända röster 2008 1 582
Valdeltagande 2008 70,4% Godkända röster 2011 1 478
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 45,7 10 697 -8,9 -2 -167 -3,7 -33
Saml 18,4 4 280 +1,4 +1 +11 +8,6 +135
SDP 15,7 3 239 -0,1 0 -11 +6,4 +102
Sannf 15,7 3 239 +8,8 +2 +131 -9,1 -127
VÄNST 2,1 1 32 -0,7 0 -13 -0,5 -6
Gröna 1,2 0 19 +1,2 0 +19 +0,4 +6
KD 1,2 0 19 -1,7 -1 -27 -1,6 -23

Satakunta valkrets - Karvia - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 151
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 525
Valdeltagande 71,3% Godkända röster 2008 1 582
Valdeltagande 2008 70,4% Godkända röster 2011 1 478
Valdeltagande 2011 68,3% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 44,5 47,9 45,7 440 257 697 10 -8,9 -167 -2 -3,7 -33
Saml 16,8 21,3 18,4 166 114 280 4 +1,4 +11 +1 +8,6 +135
SDP 16,5 14,2 15,7 163 76 239 3 -0,1 -11 0 +6,4 +102
Sannf 17,0 13,2 15,7 168 71 239 3 +8,8 +131 +2 -9,1 -127
VÄNST 2,3 1,7 2,1 23 9 32 1 -0,7 -13 0 -0,5 -6
Gröna 1,5 0,7 1,2 15 4 19 0 +1,2 +19 0 +0,4 +6
KD 1,4 0,9 1,2 14 5 19 0 -1,7 -27 -1 -1,6 -23