Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Keminmaa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 644
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 344
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 4 409
Valdeltagande 2008 66,6% Godkända röster 2011 4 684
Valdeltagande 2011 70,8% Förkastade röster 38
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,2 16 1 878 -4,6 -1 -233 +2,2 -45
KemPar 21,5 8 932 - - - - -
VÄNST 15,9 5 691 -6,5 -3 -298 +0,4 -34
Sannf 8,1 3 354 +8,1 +3 +354 -13,4 -656
SDP 5,9 2 255 -1,1 0 -54 -3,2 -172
Saml 3,9 1 170 -0,9 -1 -43 -4,4 -219
Gröna 0,8 0 34 +0,8 0 +34 -1,4 -66
KD 0,7 0 30 -0,9 0 -39 -0,7 -34

Lapplands valkrets - Keminmaa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 644
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 344
Valdeltagande 66,0% Godkända röster 2008 4 409
Valdeltagande 2008 66,6% Godkända röster 2011 4 684
Valdeltagande 2011 70,8% Förkastade röster 38
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,3 40,5 43,2 1 129 749 1 878 16 -4,6 -233 -1 +2,2 -45
KemPar 18,7 25,1 21,5 467 465 932 8 - - - - -
VÄNST 17,3 14,0 15,9 432 259 691 5 -6,5 -298 -3 +0,4 -34
Sannf 7,8 8,6 8,1 195 159 354 3 +8,1 +354 +3 -13,4 -656
SDP 6,4 5,2 5,9 159 96 255 2 -1,1 -54 0 -3,2 -172
Saml 3,2 4,9 3,9 79 91 170 1 -0,9 -43 -1 -4,4 -219
Gröna 0,8 0,8 0,8 19 15 34 0 +0,8 +34 0 -1,4 -66
KD 0,5 0,9 0,7 13 17 30 0 -0,9 -39 0 -0,7 -34