Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Kempele - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 435
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 459
Valdeltagande 56,9% Godkända röster 2008 6 465
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 7 932
Valdeltagande 2011 71,9% Förkastade röster 47
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 46,2 21 2 986 +3,3 +2 +211 +13,8 +410
Saml 17,7 8 1 146 -4,0 -1 -262 +3,3 +4
SDP 15,0 6 971 -2,5 -2 -161 +2,0 -64
Sannf 8,7 3 562 +5,2 +2 +336 -11,5 -1 037
VÄNST 7,0 3 455 -2,6 -1 -167 -3,9 -416
Gröna 3,0 1 196 +0,1 0 +6 -1,9 -194
KD 2,2 1 143 +0,5 0 +31 -0,8 -98

Uleåborgs valkrets - Kempele - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 435
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 459
Valdeltagande 56,9% Godkända röster 2008 6 465
Valdeltagande 2008 61,3% Godkända röster 2011 7 932
Valdeltagande 2011 71,9% Förkastade röster 47
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,9 46,5 46,2 1 271 1 715 2 986 21 +3,3 +211 +2 +13,8 +410
Saml 15,8 19,2 17,7 437 709 1 146 8 -4,0 -262 -1 +3,3 +4
SDP 16,4 14,0 15,0 455 516 971 6 -2,5 -161 -2 +2,0 -64
Sannf 8,9 8,5 8,7 247 315 562 3 +5,2 +336 +2 -11,5 -1 037
VÄNST 8,6 5,9 7,0 237 218 455 3 -2,6 -167 -1 -3,9 -416
Gröna 2,6 3,3 3,0 73 123 196 1 +0,1 +6 0 -1,9 -194
KD 1,8 2,5 2,2 51 92 143 1 +0,5 +31 0 -0,8 -98