Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Keuruu - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 669
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 358
Valdeltagande 62,1% Godkända röster 2008 5 502
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 6 060
Valdeltagande 2011 69,9% Förkastade röster 22
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 28,7 11 1 540 -2,0 0 -151 -4,2 -458
SDP 25,3 9 1 356 -2,3 -1 -162 +5,4 +147
Saml 17,2 7 923 -0,5 +1 -54 +3,5 +91
Sannf 14,7 5 787 +9,0 +3 +472 -4,5 -373
KD 6,1 2 327 -0,9 -1 -57 -0,2 -52
Gröna 3,5 1 185 -0,4 0 -28 +1,2 +50
YL 1 2,4 0 131 - - - - -
VÄNST 2,0 0 109 -0,7 -1 -41 -1,6 -109

Mellersta Finlands valkrets - Keuruu - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 8 669
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 358
Valdeltagande 62,1% Godkända röster 2008 5 502
Valdeltagande 2008 62,4% Godkända röster 2011 6 060
Valdeltagande 2011 69,9% Förkastade röster 22
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 30,2 27,4 28,7 776 764 1 540 11 -2,0 -151 0 -4,2 -458
SDP 25,7 25,0 25,3 661 695 1 356 9 -2,3 -162 -1 +5,4 +147
Saml 15,4 18,9 17,2 396 527 923 7 -0,5 -54 +1 +3,5 +91
Sannf 14,2 15,1 14,7 366 421 787 5 +9,0 +472 +3 -4,5 -373
KD 6,6 5,6 6,1 171 156 327 2 -0,9 -57 -1 -0,2 -52
Gröna 3,0 3,8 3,5 78 107 185 1 -0,4 -28 0 +1,2 +50
YL 1 2,4 2,4 2,4 63 68 131 0 - - - - -
VÄNST 2,4 1,7 2,0 62 47 109 0 -0,7 -41 -1 -1,6 -109