Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Kimitoön - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 900
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 037
Valdeltagande 68,7% Godkända röster 2008 4 166
Valdeltagande 2008 69,3% Godkända röster 2011 4 098
Valdeltagande 2011 70,0% Förkastade röster 18
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 41,4 13 1 671 -11,9 -2 -551 -9,9 -432
FS GL 22,9 7 926 - - - - -
SDP 14,0 4 566 -12,5 -3 -540 -3,1 -136
VÄNST 6,3 1 255 -0,7 -1 -38 -1,5 -65
C 6,2 1 251 -1,7 -1 -77 -0,1 -7
Gröna 4,1 1 167 +4,1 +1 +167 +0,5 +18
Saml 2,5 0 101 -1,2 -1 -55 -2,1 -86
Sannf 1,7 0 70 +1,7 0 +70 -5,0 -208
KD 0,7 0 30 -0,3 0 -14 -0,4 -15

Egentliga Finlands valkrets - Kimitoön - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 900
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 037
Valdeltagande 68,7% Godkända röster 2008 4 166
Valdeltagande 2008 69,3% Godkända röster 2011 4 098
Valdeltagande 2011 70,0% Förkastade röster 18
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 41,6 41,2 41,4 781 890 1 671 13 -11,9 -551 -2 -9,9 -432
FS GL 20,2 25,3 22,9 379 547 926 7 - - - - -
SDP 14,3 13,8 14,0 268 298 566 4 -12,5 -540 -3 -3,1 -136
VÄNST 7,0 5,7 6,3 132 123 255 1 -0,7 -38 -1 -1,5 -65
C 6,8 5,7 6,2 127 124 251 1 -1,7 -77 -1 -0,1 -7
Gröna 4,6 3,8 4,1 86 81 167 1 +4,1 +167 +1 +0,5 +18
Saml 3,1 1,9 2,5 59 42 101 0 -1,2 -55 -1 -2,1 -86
Sannf 1,8 1,7 1,7 33 37 70 0 +1,7 +70 0 -5,0 -208
KD 0,7 0,8 0,7 13 17 30 0 -0,3 -14 0 -0,4 -15