Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Kinnula - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 405
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 188
Valdeltagande 84,9% Godkända röster 2008 1 229
Valdeltagande 2008 84,2% Godkända röster 2011 1 090
Valdeltagande 2011 74,8% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 54,4 10 646 +9,1 +2 +89 +1,2 +66
SDP 20,8 3 247 +4,8 0 +50 +7,7 +104
Saml 19,5 3 232 -17,2 -3 -219 +4,8 +72
Sannf 5,3 1 63 +5,3 +1 +63 -6,7 -68

Mellersta Finlands valkrets - Kinnula - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 405
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 188
Valdeltagande 84,9% Godkända röster 2008 1 229
Valdeltagande 2008 84,2% Godkända röster 2011 1 090
Valdeltagande 2011 74,8% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 52,0 57,0 54,4 325 321 646 10 +9,1 +89 +2 +1,2 +66
SDP 22,7 18,7 20,8 142 105 247 3 +4,8 +50 0 +7,7 +104
Saml 20,2 18,8 19,5 126 106 232 3 -17,2 -219 -3 +4,8 +72
Sannf 5,1 5,5 5,3 32 31 63 1 +5,3 +63 +1 -6,7 -68