Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Kitee - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 503
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 585
Valdeltagande 59,0% Godkända röster 2008 5 639
Valdeltagande 2008 57,3% Godkända röster 2011 5 832
Valdeltagande 2011 61,5% Förkastade röster 26
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,3 13 2 029 -5,9 -13 -354 +0,8 -43
SDP 21,1 7 1 180 -6,5 -9 -378 -0,4 -76
Sannf 19,1 7 1 068 +15,2 +5 +844 -2,1 -171
Saml 16,4 6 918 +1,6 -2 +84 +7,5 +395
KD 5,4 2 303 -2,7 -1 -155 -2,2 -144
VÄNST 1,6 0 87 +0,5 0 +29 -0,2 -18

Norra Karelens valkrets - Kitee - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -21
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 503
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 585
Valdeltagande 59,0% Godkända röster 2008 5 639
Valdeltagande 2008 57,3% Godkända röster 2011 5 832
Valdeltagande 2011 61,5% Förkastade röster 26
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,6 35,2 36,3 977 1 052 2 029 13 -5,9 -354 -13 +0,8 -43
SDP 22,0 20,3 21,1 572 608 1 180 7 -6,5 -378 -9 -0,4 -76
Sannf 17,3 20,7 19,1 450 618 1 068 7 +15,2 +844 +5 -2,1 -171
Saml 15,2 17,5 16,4 394 524 918 6 +1,6 +84 -2 +7,5 +395
KD 5,9 5,1 5,4 152 151 303 2 -2,7 -155 -1 -2,2 -144
VÄNST 1,9 1,2 1,6 50 37 87 0 +0,5 +29 0 -0,2 -18