Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Kittilä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 079
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 287
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 3 161
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 3 181
Valdeltagande 2011 64,7% Förkastade röster 16
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,6 12 1 367 -8,6 -2 -220 +8,0 +299
VÄNST 23,1 7 760 -7,2 -1 -199 +1,4 +70
Sannf 19,3 5 635 +19,3 +5 +635 -1,4 -23
Saml 12,8 3 420 +0,4 0 +28 +1,2 +51
SDP 3,1 0 103 -3,9 -2 -120 -4,9 -151
KD 0,1 0 2 +0,1 0 +2 -1,2 -37

Lapplands valkrets - Kittilä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 079
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 287
Valdeltagande 65,0% Godkända röster 2008 3 161
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 3 181
Valdeltagande 2011 64,7% Förkastade röster 16
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 41,1 42,1 41,6 637 730 1 367 12 -8,6 -220 -2 +8,0 +299
VÄNST 25,0 21,4 23,1 388 372 760 7 -7,2 -199 -1 +1,4 +70
Sannf 20,4 18,3 19,3 317 318 635 5 +19,3 +635 +5 -1,4 -23
Saml 9,7 15,6 12,8 150 270 420 3 +0,4 +28 0 +1,2 +51
SDP 3,7 2,6 3,1 57 46 103 0 -3,9 -120 -2 -4,9 -151
KD 0,1 0,0 0,1 2 0 2 0 +0,1 +2 0 -1,2 -37