Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Kjulo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 264
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 432
Valdeltagande 63,4% Godkända röster 2008 1 473
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 1 559
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 52,4 12 750 -9,1 -2 -155 +16,3 +188
SDP 20,6 4 295 -1,7 -1 -33 -0,8 -39
Sannf 16,7 4 239 +11,1 +3 +157 -7,6 -140
Saml 5,9 1 85 -0,7 0 -13 -3,2 -58
Gröna 3,8 0 54 +3,8 0 +54 +1,9 +25
E40 0,6 0 9 - - - - -

Satakunta valkrets - Kjulo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 264
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 432
Valdeltagande 63,4% Godkända röster 2008 1 473
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 1 559
Valdeltagande 2011 68,7% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 46,4 56,3 52,4 262 488 750 12 -9,1 -155 -2 +16,3 +188
SDP 22,8 19,1 20,6 129 166 295 4 -1,7 -33 -1 -0,8 -39
Sannf 20,0 14,5 16,7 113 126 239 4 +11,1 +157 +3 -7,6 -140
Saml 6,2 5,8 5,9 35 50 85 1 -0,7 -13 0 -3,2 -58
Gröna 4,2 3,5 3,8 24 30 54 0 +3,8 +54 0 +1,9 +25
E40 0,4 0,8 0,6 2 7 9 0 - - - - -