Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Konnevesi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 414
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 579
Valdeltagande 65,8% Godkända röster 2008 1 616
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 641
Valdeltagande 2011 67,9% Förkastade röster 9
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 54,1 12 854 +0,1 0 -18 +18,4 +268
SDP 17,3 3 273 -2,8 -1 -51 -0,3 -15
VÄNST 9,1 2 143 -4,4 -1 -74 +0,6 +4
Sannf 8,9 2 141 +8,9 +2 +141 -11,6 -196
KD 6,0 1 94 +0,1 0 -1 -0,7 -15
Saml 4,7 1 74 -2,0 0 -34 -3,4 -58

Mellersta Finlands valkrets - Konnevesi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 2 414
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 579
Valdeltagande 65,8% Godkända röster 2008 1 616
Valdeltagande 2008 67,0% Godkända röster 2011 1 641
Valdeltagande 2011 67,9% Förkastade röster 9
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 53,1 55,2 54,1 457 397 854 12 +0,1 -18 0 +18,4 +268
SDP 17,0 17,7 17,3 146 127 273 3 -2,8 -51 -1 -0,3 -15
VÄNST 9,8 8,2 9,1 84 59 143 2 -4,4 -74 -1 +0,6 +4
Sannf 9,2 8,6 8,9 79 62 141 2 +8,9 +141 +2 -11,6 -196
KD 5,8 6,1 6,0 50 44 94 1 +0,1 -1 0 -0,7 -15
Saml 5,1 4,2 4,7 44 30 74 1 -2,0 -34 0 -3,4 -58