Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Kontiolahti - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 10 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 900
Valdeltagande 57,7% Godkända röster 2008 5 751
Valdeltagande 2008 59,5% Godkända röster 2011 6 880
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 27
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 30,1 11 1 775 -4,2 -1 -195 +6,3 +140
SDP 27,0 10 1 595 -5,7 -2 -290 +0,7 -216
Sannf 17,8 6 1 052 +11,8 +4 +708 -8,8 -780
Saml 17,1 6 1 006 +0,9 0 +76 +4,4 +137
Gröna 5,8 2 341 -0,3 0 -11 +0,8 +1
VÄNST 2,2 0 131 -0,6 -1 -34 -0,6 -63

Norra Karelens valkrets - Kontiolahti - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 10 276
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 900
Valdeltagande 57,7% Godkända röster 2008 5 751
Valdeltagande 2008 59,5% Godkända röster 2011 6 880
Valdeltagande 2011 69,4% Förkastade röster 27
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 28,6 30,9 30,1 607 1 168 1 775 11 -4,2 -195 -1 +6,3 +140
SDP 28,4 26,3 27,0 602 993 1 595 10 -5,7 -290 -2 +0,7 -216
Sannf 19,7 16,8 17,8 419 633 1 052 6 +11,8 +708 +4 -8,8 -780
Saml 15,6 17,9 17,1 331 675 1 006 6 +0,9 +76 0 +4,4 +137
Gröna 5,1 6,2 5,8 108 233 341 2 -0,3 -11 0 +0,8 +1
VÄNST 2,6 2,0 2,2 55 76 131 0 -0,6 -34 -1 -0,6 -63