Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Koski Åbo l - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 996
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 324
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 1 375
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 412
Valdeltagande 2011 72,1% Förkastade röster 2
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 58,4 14 773 -1,1 0 -45 +19,6 +226
Saml 19,3 4 255 -1,7 0 -33 -0,9 -30
SDP 10,6 2 141 -4,8 -1 -72 +1,5 +12
Sannf 8,3 1 110 +4,2 +1 +54 -13,4 -196
Gröna 3,4 0 45 +3,4 0 +45 +1,1 +12

Egentliga Finlands valkrets - Koski Åbo l - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 996
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 324
Valdeltagande 66,4% Godkända röster 2008 1 375
Valdeltagande 2008 68,0% Godkända röster 2011 1 412
Valdeltagande 2011 72,1% Förkastade röster 2
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 55,6 60,4 58,4 309 464 773 14 -1,1 -45 0 +19,6 +226
Saml 21,0 18,0 19,3 117 138 255 4 -1,7 -33 0 -0,9 -30
SDP 9,9 11,2 10,6 55 86 141 2 -4,8 -72 -1 +1,5 +12
Sannf 8,8 7,9 8,3 49 61 110 1 +4,2 +54 +1 -13,4 -196
Gröna 4,7 2,5 3,4 26 19 45 0 +3,4 +45 0 +1,1 +12