Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Kotka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 44 595
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 24 706
Valdeltagande 55,8% Godkända röster 2008 25 877
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 28 523
Valdeltagande 2011 66,7% Förkastade röster 157
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 26,0 13 6 422 -2,1 -1 -859 +5,9 +685
SDP 22,5 12 5 547 -6,9 -4 -2 038 -5,0 -2 274
VÄNST 20,1 10 4 964 +4,8 +2 +1 014 +5,6 +842
Sannf 15,8 8 3 893 +7,6 +4 +1 785 -7,9 -2 845
Gröna 7,7 4 1 905 0,0 0 -85 +2,5 +427
KD 4,5 2 1 108 -1,0 0 -307 +0,5 -41
C 2,3 1 565 -3,0 -1 -811 -2,2 -709
SFP 1,1 1 267 +0,4 0 +95 +1,1 +267
SP 0,1 0 35 +0,1 0 +35 0,0 -4

Kymmene valkrets - Kotka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 44 595
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 24 706
Valdeltagande 55,8% Godkända röster 2008 25 877
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 28 523
Valdeltagande 2011 66,7% Förkastade röster 157
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 25,9 26,1 26,0 2 382 4 040 6 422 13 -2,1 -859 -1 +5,9 +685
SDP 23,5 21,8 22,5 2 166 3 381 5 547 12 -6,9 -2 038 -4 -5,0 -2 274
VÄNST 22,4 18,7 20,1 2 063 2 901 4 964 10 +4,8 +1 014 +2 +5,6 +842
Sannf 13,7 17,0 15,8 1 260 2 633 3 893 8 +7,6 +1 785 +4 -7,9 -2 845
Gröna 5,6 9,0 7,7 516 1 389 1 905 4 0,0 -85 0 +2,5 +427
KD 5,1 4,1 4,5 467 641 1 108 2 -1,0 -307 0 +0,5 -41
C 2,1 2,4 2,3 190 375 565 1 -3,0 -811 -1 -2,2 -709
SFP 1,5 0,8 1,1 137 130 267 1 +0,4 +95 0 +1,1 +267
SP 0,2 0,1 0,1 17 18 35 0 +0,1 +35 0 0,0 -4