Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Kristinestad - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 958
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 365
Valdeltagande 73,6% Godkända röster 2008 4 823
Valdeltagande 2008 79,5% Godkända röster 2011 4 578
Valdeltagande 2011 76,6% Förkastade röster 19

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 15, förändring 0
  Hans Ingvesgård 218 kommunalråd 67
  Thomas Söderlund ny 190 lärare, jordbrukare 39
  Patrick Ragnäs 186 ombudsman 46
  Åsa Blomstedt 175 pol.mag. 43
  Anna-Lena af Hällström 172 ekonom 32
  Kaj Kärr ny 124 lantbruksföretagare 50
  Mats Ingves ny 108 jordbrukare 56
  Henrik Antfolk 87 landsbygdsföretagare 32
  Per-Erik Englund ny 86 agrolog 50
  Bror Eriksson 84 pensionär 68
  Anna-Kajsa Blomqvist ny 77 studerande 23
  Bernhard Utter 74 läkare 66
  Christina Kindt ny 71 kundrådgivare 42
  Peter Grannas 69 ämneslärare 33
  Sture Riissanen ny 69 journalist, pensionär 64
  Carina Storhannus 68 projektchef, företagare 52 Suppleant
  Ingmar Rosenback ny 64 pensionär 75 Suppleant
  Jarl Nordman ny 56 företagare 60 Suppleant
  Ida Haapamäki ny 49 projektledare 26 Suppleant
  Eva Lillmangs ny 49 försäljningssekreterare 38 Suppleant
  Yngve Storsved ny 42 lantmäteritekniker 57 Suppleant
  Peder Sahl ny 36 agrolog 50 Suppleant
  Ulf Grindgärds 33 specialplanerare 57 Suppleant
  Alf Hoxell ny 31 pensionär 71 Suppleant
  Christer Rönnlund ny 25 handledare 65 Suppleant
  Alf Mangs 25 pensionär 72 Suppleant
  Ulf Klåvus ny 24 jordbrukare, företagare 29 Suppleant
  Sirkka Högnäs ny 21 förvaltningschef 48 Suppleant
Samlingspartiet (Saml) Mandat 6, förändring -1
  Petri Pihlajaniemi 257 yrittäjä 44
  Sari-Milla Ingves 107 kuntohoitaja, konditionsskötare 42
  Jaakko Nummela ny 84 yrittäjä 36
  Mauri Korpi 82 yrittäjä 57
  Kennet Kangas ny 62 yrittäjä, företagare 52
  Mikael Perjus 59 företagare, yrittäjä 47
  Mats Backlund ny 47 Business IM Manager 37 Suppleant
  Asko Wilén 43 yrittäjä, KTM 49 Suppleant
  Kirsi Rantatalo ny 33 yrittäjä, företagare 46 Suppleant
  Jessica Bårdsnes 26 individuell handledare, yksilöohjaaja 33 Suppleant
  Tarja Nummela 21 talouspäällikkö 52 Suppleant
  Olli Pursiainen ny 21 paikallisjohtaja, päätoimittaja 54 Suppleant
Centern i Finland (C) Mandat 3, förändring -1
  Paavo Rantala 169 eläkeläinen, pensionär 62
  Jari Hakala 82 koneinsinööri, maskiningenjör 45
  Peter Nygård 77 företagare, handledare, yrittäjä, ohjaaja 54
  Nina Jolkkonen-Porander ny 61 maatalousyrittäjä, FM, jordbruksföretagare, FM 40 Suppleant
  Marianne Salo-Tuisku ny 52 emäntä, kokki 44 Suppleant
  Juha Kortesniemi ny 41 maanviljelijä, jordbrukare 52 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 1, förändring 0
  Katja Petsalo ny 67 toimistotyöntekijä, puuseppä 34
  Mauri Jansson ny 36 lääkintävahtimestari, eläkeläinen 71 Suppleant
  Karl Henrik Nikula ny 36 journalist, toimittaja 68 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 1, förändring +1
  Kaarina Kallio ny 77 eläkeläinen, kätilö 69
  Elina Kallio-Uljens ny 70 lähihoitajaopiskelija 46 Suppleant
  Jukka Kangasniemi ny 67 turvallisuuskouluttaja, eläkeläinen 62 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring +1
  Tapani Rentola ny 89 yrittäjä, företagare 66
  Anita Viik-Ingvesgård ny 26 fil.mag.,fil.maist. 47 Suppleant
  Markku Helkiö ny 18 forstmästare, metsänhoitaja 56 Suppleant