Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Kuhmo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 809
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 407
Valdeltagande 56,6% Godkända röster 2008 4 279
Valdeltagande 2008 53,7% Godkända röster 2011 4 911
Valdeltagande 2011 62,6% Förkastade röster 16
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 41,2 15 1 817 -9,5 -3 -355 +9,9 +276
Sannf 19,7 7 867 +16,4 +6 +729 -4,4 -313
SDP 15,4 5 678 -3,8 -2 -145 -1,8 -168
Saml 7,8 3 343 -0,3 0 -2 +1,8 +51
VÄNST 7,7 2 339 -1,3 -1 -46 -6,6 -364
Gröna 5,2 2 231 +1,0 +1 +48 +3,3 +136
KD 3,0 1 132 -2,4 -1 -101 -1,0 -62

Uleåborgs valkrets - Kuhmo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 809
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 407
Valdeltagande 56,6% Godkända röster 2008 4 279
Valdeltagande 2008 53,7% Godkända röster 2011 4 911
Valdeltagande 2011 62,6% Förkastade röster 16
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 38,9 43,6 41,2 861 956 1 817 15 -9,5 -355 -3 +9,9 +276
Sannf 18,9 20,5 19,7 418 449 867 7 +16,4 +729 +6 -4,4 -313
SDP 17,2 13,6 15,4 380 298 678 5 -3,8 -145 -2 -1,8 -168
Saml 7,8 7,8 7,8 172 171 343 3 -0,3 -2 0 +1,8 +51
VÄNST 8,4 7,0 7,7 186 153 339 2 -1,3 -46 -1 -6,6 -364
Gröna 5,3 5,2 5,2 118 113 231 2 +1,0 +48 +1 +3,3 +136
KD 3,5 2,5 3,0 78 54 132 1 -2,4 -101 -1 -1,0 -62