Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Kyrkslätt - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 27 455
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 713
Valdeltagande 61,1% Godkända röster 2008 16 276
Valdeltagande 2008 63,0% Godkända röster 2011 19 534
Valdeltagande 2011 75,0% Förkastade röster 70
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 29,5 15 4 922 -3,3 -1 -416 -1,3 -1 080
SFP 20,5 11 3 432 +0,5 +1 +175 +6,2 +637
SDP 14,9 8 2 489 -1,2 0 -129 -1,9 -797
Gröna 12,9 7 2 164 +0,1 0 +69 +2,9 +199
Sannf 10,0 5 1 671 +3,5 +2 +617 -6,3 -1 522
C 6,4 3 1 066 +0,8 0 +151 +1,9 +199
VÄNST 3,6 1 604 -0,5 -1 -68 +0,1 -92
KD 2,2 1 365 +0,2 -1 +38 -0,1 -89

Nylands valkrets - Kyrkslätt - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 27 455
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 16 713
Valdeltagande 61,1% Godkända röster 2008 16 276
Valdeltagande 2008 63,0% Godkända röster 2011 19 534
Valdeltagande 2011 75,0% Förkastade röster 70
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,0 31,0 29,5 1 359 3 563 4 922 15 -3,3 -416 -1 -1,3 -1 080
SFP 22,9 19,5 20,5 1 198 2 234 3 432 11 +0,5 +175 +1 +6,2 +637
SDP 17,2 13,9 14,9 897 1 592 2 489 8 -1,2 -129 0 -1,9 -797
Gröna 10,4 14,1 12,9 544 1 620 2 164 7 +0,1 +69 0 +2,9 +199
Sannf 11,2 9,4 10,0 588 1 083 1 671 5 +3,5 +617 +2 -6,3 -1 522
C 5,0 7,0 6,4 261 805 1 066 3 +0,8 +151 0 +1,9 +199
VÄNST 4,9 3,0 3,6 256 348 604 1 -0,5 -68 -1 +0,1 -92
KD 2,4 2,1 2,2 125 240 365 1 +0,2 +38 -1 -0,1 -89