Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Kyyjärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 197
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 795
Valdeltagande 66,8% Godkända röster 2008 875
Valdeltagande 2008 69,9% Godkända röster 2011 841
Valdeltagande 2011 69,1% Förkastade röster 5
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 64,0 12 509 +7,3 +2 +13 +14,2 +90
Saml 14,8 3 118 -2,6 0 -35 +2,7 +16
KD 10,9 2 87 -0,3 0 -11 +3,5 +24
Sannf 3,9 0 31 +3,9 0 +31 -10,7 -92
VÄNST 3,9 0 31 +3,9 0 +31 +1,2 +8
SDP 2,4 0 19 -12,2 -2 -109 -9,4 -80

Mellersta Finlands valkrets - Kyyjärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 197
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 795
Valdeltagande 66,8% Godkända röster 2008 875
Valdeltagande 2008 69,9% Godkända röster 2011 841
Valdeltagande 2011 69,1% Förkastade röster 5
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 64,8 62,7 64,0 329 180 509 12 +7,3 +13 +2 +14,2 +90
Saml 13,8 16,7 14,8 70 48 118 3 -2,6 -35 0 +2,7 +16
KD 10,4 11,8 10,9 53 34 87 2 -0,3 -11 0 +3,5 +24
Sannf 4,7 2,4 3,9 24 7 31 0 +3,9 +31 0 -10,7 -92
VÄNST 3,3 4,9 3,9 17 14 31 0 +3,9 +31 0 +1,2 +8
SDP 3,0 1,4 2,4 15 4 19 0 -12,2 -109 -2 -9,4 -80