Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Lahtis - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 84 428
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 44 482
Valdeltagande 53,0% Godkända röster 2008 44 755
Valdeltagande 2008 55,3% Godkända röster 2011 54 038
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 236
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 29,7 18 13 205 -2,0 -2 -980 +4,1 -598
SDP 28,7 18 12 764 -1,7 -1 -833 +5,0 -34
Sannf 14,9 9 6 615 +9,3 +6 +4 105 -6,4 -4 873
VÄNST 8,3 5 3 706 -0,5 0 -268 +0,8 -373
KD 7,5 4 3 357 +0,3 0 +118 -0,8 -1 128
Gröna 5,2 3 2 335 -2,1 -1 -956 -0,5 -766
C 4,7 2 2 098 -0,6 -1 -262 -1,5 -1 269
FKP 0,4 0 190 -0,6 0 -264 0,0 -28
Pir 0,3 0 127 +0,3 0 +127 -0,3 -206
SP 0,1 0 34 0,0 0 +4 0,0 +10
F11 0,1 0 33 +0,1 0 +33 -0,1 -81
E355 0,0 0 18 - - - - -

Tavastlands valkrets - Lahtis - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 84 428
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 44 482
Valdeltagande 53,0% Godkända röster 2008 44 755
Valdeltagande 2008 55,3% Godkända röster 2011 54 038
Valdeltagande 2011 67,0% Förkastade röster 236
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 29,5 29,9 29,7 6 331 6 874 13 205 18 -2,0 -980 -2 +4,1 -598
SDP 29,2 28,3 28,7 6 257 6 507 12 764 18 -1,7 -833 -1 +5,0 -34
Sannf 15,6 14,2 14,9 3 346 3 269 6 615 9 +9,3 +4 105 +6 -6,4 -4 873
VÄNST 8,6 8,1 8,3 1 842 1 864 3 706 5 -0,5 -268 0 +0,8 -373
KD 7,6 7,5 7,5 1 634 1 723 3 357 4 +0,3 +118 0 -0,8 -1 128
Gröna 4,2 6,3 5,2 896 1 439 2 335 3 -2,1 -956 -1 -0,5 -766
C 4,5 5,0 4,7 958 1 140 2 098 2 -0,6 -262 -1 -1,5 -1 269
FKP 0,5 0,3 0,4 112 78 190 0 -0,6 -264 0 0,0 -28
Pir 0,2 0,3 0,3 49 78 127 0 +0,3 +127 0 -0,3 -206
SP 0,1 0,1 0,1 20 14 34 0 0,0 +4 0 0,0 +10
F11 0,1 0,1 0,1 15 18 33 0 +0,1 +33 0 -0,1 -81
E355 0,0 0,1 0,0 1 17 18 0 - - - - -