Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Satakunta valkrets - Lavia - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 649
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 090
Valdeltagande 66,3% Godkända röster 2008 1 173
Valdeltagande 2008 66,8% Godkända röster 2011 1 179
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 44,6 9 486 +0,4 -1 -32 +12,4 +106
Saml 27,9 5 304 +1,7 -1 -3 +10,5 +99
VÄNST 12,1 2 132 -5,0 -1 -69 +2,4 +18
Sannf 8,4 1 92 +4,9 +1 +50 -20,7 -252
SDP 4,9 0 53 +0,4 -1 +1 -1,0 -16
KD 2,1 0 23 -2,4 -1 -30 -1,4 -18

Satakunta valkrets - Lavia - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 649
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 090
Valdeltagande 66,3% Godkända röster 2008 1 173
Valdeltagande 2008 66,8% Godkända röster 2011 1 179
Valdeltagande 2011 70,6% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 40,5 48,1 44,6 204 282 486 9 +0,4 -32 -1 +12,4 +106
Saml 31,3 24,9 27,9 158 146 304 5 +1,7 -3 -1 +10,5 +99
VÄNST 14,3 10,2 12,1 72 60 132 2 -5,0 -69 -1 +2,4 +18
Sannf 8,3 8,5 8,4 42 50 92 1 +4,9 +50 +1 -20,7 -252
SDP 4,0 5,6 4,9 20 33 53 0 +0,4 +1 -1 -1,0 -16
KD 1,6 2,6 2,1 8 15 23 0 -2,4 -30 -1 -1,4 -18