Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Lempäälä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 405
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 376
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 9 210
Valdeltagande 2008 64,5% Godkända röster 2011 11 035
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 54
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 26,8 12 2 515 -2,7 -2 -202 +2,2 -197
SDP 22,4 10 2 099 -0,7 0 -28 +3,4 +5
C 17,2 8 1 616 -1,2 0 -79 +5,3 +301
Sannf 10,1 4 951 +6,8 +3 +643 -10,6 -1 341
Gröna 8,6 3 808 -0,6 -1 -39 +1,5 +24
KD 7,4 3 695 -0,4 0 -29 -0,5 -173
VÄNST 7,4 3 692 -0,8 0 -65 +0,8 -30

Birkalands valkrets - Lempäälä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 405
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 9 376
Valdeltagande 61,2% Godkända röster 2008 9 210
Valdeltagande 2008 64,5% Godkända röster 2011 11 035
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 54
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 23,7 28,6 26,8 806 1 709 2 515 12 -2,7 -202 -2 +2,2 -197
SDP 25,7 20,5 22,4 872 1 227 2 099 10 -0,7 -28 0 +3,4 +5
C 16,5 17,7 17,2 559 1 057 1 616 8 -1,2 -79 0 +5,3 +301
Sannf 11,2 9,5 10,1 380 571 951 4 +6,8 +643 +3 -10,6 -1 341
Gröna 5,5 10,4 8,6 185 623 808 3 -0,6 -39 -1 +1,5 +24
KD 8,3 6,9 7,4 282 413 695 3 -0,4 -29 0 -0,5 -173
VÄNST 9,1 6,4 7,4 310 382 692 3 -0,8 -65 0 +0,8 -30