Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Vasa valkrets - Lestijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +2
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 695
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 481
Valdeltagande 69,8% Godkända röster 2008 511
Valdeltagande 2008 72,7% Godkända röster 2011 513
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 62,6 11 301 +3,3 +1 -2 +10,1 +32
VÄNST 16,0 3 77 0,0 +1 -5 +7,0 +31
Sannf 11,4 2 55 +2,2 +1 +8 -4,2 -25
SDP 10,0 1 48 +2,9 0 +12 -0,5 -6

Vasa valkrets - Lestijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat +2
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 695
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 481
Valdeltagande 69,8% Godkända röster 2008 511
Valdeltagande 2008 72,7% Godkända röster 2011 513
Valdeltagande 2011 74,4% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 62,6 62,4 62,6 223 78 301 11 +3,3 -2 +1 +10,1 +32
VÄNST 18,3 9,6 16,0 65 12 77 3 0,0 -5 +1 +7,0 +31
Sannf 8,1 20,8 11,4 29 26 55 2 +2,2 +8 +1 -4,2 -25
SDP 11,0 7,2 10,0 39 9 48 1 +2,9 +12 0 -0,5 -6