Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Lieksa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 10 540
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 362
Valdeltagande 60,7% Godkända röster 2008 6 438
Valdeltagande 2008 59,5% Godkända röster 2011 6 995
Valdeltagande 2011 66,1% Förkastade röster 31
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 31,7 12 2 018 -8,8 -3 -591 -6,0 -621
C 26,6 10 1 690 -4,8 -1 -330 +4,5 +145
Sannf 22,5 8 1 430 +16,1 +6 +1 018 -1,7 -259
Saml 10,3 3 655 +1,2 0 +72 +2,0 +76
VÄNST 4,0 1 254 -1,7 -1 -112 +0,4 +1
KD 3,5 1 222 -3,5 -1 -226 +1,5 +82
Gröna 1,5 0 93 +1,5 0 +93 +0,1 -3

Norra Karelens valkrets - Lieksa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 10 540
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 362
Valdeltagande 60,7% Godkända röster 2008 6 438
Valdeltagande 2008 59,5% Godkända röster 2011 6 995
Valdeltagande 2011 66,1% Förkastade röster 31
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 33,7 29,0 31,7 1 256 762 2 018 12 -8,8 -591 -3 -6,0 -621
C 27,0 26,0 26,6 1 006 684 1 690 10 -4,8 -330 -1 +4,5 +145
Sannf 20,7 25,0 22,5 773 657 1 430 8 +16,1 +1 018 +6 -1,7 -259
Saml 10,5 10,0 10,3 391 264 655 3 +1,2 +72 0 +2,0 +76
VÄNST 3,6 4,5 4,0 136 118 254 1 -1,7 -112 -1 +0,4 +1
KD 3,5 3,5 3,5 130 92 222 1 -3,5 -226 -1 +1,5 +82
Gröna 1,1 2,0 1,5 40 53 93 0 +1,5 +93 0 +0,1 -3