Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Liperi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 495
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 425
Valdeltagande 57,6% Godkända röster 2008 5 466
Valdeltagande 2008 59,8% Godkända röster 2011 6 412
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 41
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 33,4 12 1 813 -3,5 -2 -205 +0,1 -323
Sannf 23,8 9 1 289 +10,4 +4 +561 -4,2 -506
SDP 21,6 8 1 172 -4,7 -1 -267 +1,7 -103
Saml 12,0 4 652 -4,8 -2 -265 +2,8 +61
YL LS 5,2 1 281 - - - - -
KD 3,0 1 163 -0,5 0 -26 +0,3 -11
VÄNST 1,0 0 55 +1,0 0 +55 -1,1 -81

Norra Karelens valkrets - Liperi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 495
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 425
Valdeltagande 57,6% Godkända röster 2008 5 466
Valdeltagande 2008 59,8% Godkända röster 2011 6 412
Valdeltagande 2011 69,0% Förkastade röster 41
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 37,6 29,9 33,4 940 873 1 813 12 -3,5 -205 -2 +0,1 -323
Sannf 22,4 24,9 23,8 561 728 1 289 9 +10,4 +561 +4 -4,2 -506
SDP 21,4 21,8 21,6 536 636 1 172 8 -4,7 -267 -1 +1,7 -103
Saml 9,8 13,9 12,0 246 406 652 4 -4,8 -265 -2 +2,8 +61
YL LS 4,6 5,7 5,2 114 167 281 1 - - - - -
KD 3,2 2,8 3,0 80 83 163 1 -0,5 -26 0 +0,3 -11
VÄNST 1,0 1,0 1,0 25 30 55 0 +1,0 +55 0 -1,1 -81