Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Lojo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -44
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 971
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 20 666
Valdeltagande 56,2% Godkända röster 2008 21 469
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 24 994
Valdeltagande 2011 69,7% Förkastade röster 116
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 23,2 12 4 798 -2,0 -10 -607 -0,8 -1 195
Saml 20,2 11 4 170 -3,6 -15 -941 -0,7 -1 047
Sannf 13,3 7 2 746 +10,0 +5 +2 050 -10,8 -3 263
VÄNST 11,6 6 2 398 -1,0 -3 -300 +3,3 +320
C 9,7 5 2 003 -1,0 -11 -298 +0,7 -254
Gröna 9,6 5 1 985 0,0 -2 -82 +3,0 +328
M L 6,2 3 1 285 - - - - -
SFP 3,0 1 617 +0,4 0 +72 +0,3 -45
KD 2,8 1 581 -0,7 -1 -178 -0,2 -161
KAP 0,2 0 43 0,0 0 +2 +0,1 +7
E385 0,2 0 33 - - - - -
SP 0,0 0 7 0,0 0 +7 -0,1 -30

Nylands valkrets - Lojo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -44
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 36 971
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 20 666
Valdeltagande 56,2% Godkända röster 2008 21 469
Valdeltagande 2008 60,1% Godkända röster 2011 24 994
Valdeltagande 2011 69,7% Förkastade röster 116
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 24,1 22,6 23,2 2 045 2 753 4 798 12 -2,0 -607 -10 -0,8 -1 195
Saml 20,5 19,9 20,2 1 743 2 427 4 170 11 -3,6 -941 -15 -0,7 -1 047
Sannf 14,1 12,7 13,3 1 193 1 553 2 746 7 +10,0 +2 050 +5 -10,8 -3 263
VÄNST 11,8 11,4 11,6 1 004 1 394 2 398 6 -1,0 -300 -3 +3,3 +320
C 9,4 9,9 9,7 799 1 204 2 003 5 -1,0 -298 -11 +0,7 -254
Gröna 6,7 11,6 9,6 569 1 416 1 985 5 0,0 -82 -2 +3,0 +328
M L 6,7 5,9 6,2 566 719 1 285 3 - - - - -
SFP 3,1 2,9 3,0 267 350 617 1 +0,4 +72 0 +0,3 -45
KD 3,1 2,6 2,8 264 317 581 1 -0,7 -178 -1 -0,2 -161
KAP 0,2 0,2 0,2 17 26 43 0 0,0 +2 0 +0,1 +7
E385 0,2 0,1 0,2 17 16 33 0 - - - - -
SP 0,0 0,0 0,0 1 6 7 0 0,0 +7 0 -0,1 -30