Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Loppi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 377
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 900
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 3 999
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 4 414
Valdeltagande 2011 71,4% Förkastade röster 36
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 31,6 12 1 232 -6,7 -2 -298 +13,3 +426
Saml 29,3 11 1 142 +2,1 +1 +54 +3,3 -7
SDP 17,0 6 662 +0,7 0 +13 -1,6 -156
Sannf 9,3 3 362 +6,3 +2 +241 -12,3 -590
VÄNST 7,7 2 302 -2,0 -1 -86 +0,6 -15
Gröna 3,8 1 148 -0,1 0 -6 +0,9 +20
KD 1,2 0 46 -0,5 0 -23 -3,1 -141
F11 0,2 0 6 +0,2 0 +6 -0,1 -4

Tavastlands valkrets - Loppi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 377
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 900
Valdeltagande 61,7% Godkända röster 2008 3 999
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 4 414
Valdeltagande 2011 71,4% Förkastade röster 36
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 29,3 32,9 31,6 416 816 1 232 12 -6,7 -298 -2 +13,3 +426
Saml 31,5 28,0 29,3 447 695 1 142 11 +2,1 +54 +1 +3,3 -7
SDP 16,4 17,3 17,0 233 429 662 6 +0,7 +13 0 -1,6 -156
Sannf 8,2 9,9 9,3 117 245 362 3 +6,3 +241 +2 -12,3 -590
VÄNST 10,0 6,4 7,7 142 160 302 2 -2,0 -86 -1 +0,6 -15
Gröna 3,1 4,2 3,8 44 104 148 1 -0,1 -6 0 +0,9 +20
KD 1,1 1,2 1,2 16 30 46 0 -0,5 -23 0 -3,1 -141
F11 0,3 0,1 0,2 4 2 6 0 +0,2 +6 0 -0,1 -4