Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Nylands valkrets - Lovisa - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 649
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 727
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 7 818
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 8 796
Valdeltagande 2011 70,9% Förkastade röster 44

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 25, förändring 0
  Tom Liljestrand 232 agrolog, lantbrukare 52
  Mia Heijnsbroek-Wirén 230 lärare, opettaja 42
  Mikael Karlsson 217 landsbygdsföretagare, agrl., maaseutuyrittäjä, agrl. 46
  Agneta Alm 195 socialarbetare 57
  Leena Lindfors 159 servicechef, palvelupäällikkö 52
  Petra Paakkanen 146 rektor, ped.mag., rehtori, kasvatustieteiden maisteri 39
  Patrik Stenvall ny 134 lektor 48
  Nina Björkman-Nystén 94 projektsekreterare, projektisihteeri 65
  Thomas Rosenberg 91 PM, skriftställare 59
  Benita Ekebom-Jönsas 87 bokföringschef 58
  Otto Andersson ny 84 lagstiftningssekreterare 29
  Roger Turku ny 75 forstmästare 68
  Johan Björklöf ny 70 agronom, jordbrukare 37
  Lars Bäcklund 70 båtförare, veneenkuljettaja 62
  Jan-Eric Björkell 69 jordbrukare 61
  Maria Grundström 69 organisationschef, ekonomie magister 32
  Kim Skog ny 67 äldre konstapel, vanhempi konstaapeli 42
  Kenneth Hansson ny 62 fastighetsmäklare, disponent, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä 55
  Torbjörn Lönnfors ny 60 lantbruksföretagare, maatalousyrittäjä 53
  Pia Hydén 58 placeringsspecialist, sijoitusasiantuntija 53
  Håkan Karlsson 56 pensionär, lantbrukare 67
  Stefan Willner ny 54 lantbruksföretagare 50
  Cosmo Mether ny 53 pol.stud. 20
  Glenn Lindholm ny 51 enhetschef 41
  Thérèse Meriheinä ny 51 lärare, opettaja 48
  Mona Lindlöf ny 48 hemvårdare, kotihoitaja 53 Suppleant
  Camilla Stenvall ny 47 sekreterare, sihteeri 45 Suppleant
  Kristina Lönnfors ny 33 allmän intressebevakare, jur.mag. 49 Suppleant
  Berndt-Gustaf Schauman ny 32 pensionär 64 Suppleant
  Karolina Hovi ny 31 idrottsinstruktör 36 Suppleant
  Li-Lo Söderholm ny 29 rektor, rehtori 55 Suppleant
  Robert Bruce ny 29 företagare, yrittäjä 27 Suppleant
  Ben Grundström ny 27 äldre konstapel, vanhempi konstaapeli 36 Suppleant
  Mikael Ahlfors ny 27 företagare, yrittäjä 39 Suppleant
  Kalle Jalkanen ny 27 kommersiell utvecklare, fastighetsutvecklare 64 Suppleant
  Peter Waltonen ny 24 lärare, opettaja 39 Suppleant
  Tony Granström ny 23 tradenom, företagare 34 Suppleant
  Krister Nyberg ny 21 byggmästare, rakennusmestari 65 Suppleant
  Ann-Mari Karlsson ny 19 ungdomsarbetsledare 44 Suppleant
  Anders Gullqvist ny 19 revirinstruktör, alueneuvoja 30 Suppleant
  Linda Lönnroth ny 15 barnledare 24 Suppleant
  Esa Huttunen ny 15 idrottsinstruktör 28 Suppleant
  Nina Sirén ny 14 hemmamamma, lärarreserv 48 Suppleant
  Ralf Lindén ny 14 arbetsledare 60 Suppleant
  Johanna Lönnfors ny 14 byråsekreterare, toimistosihteeri 37 Suppleant
  Veronica Svenskberg ny 14 kundbetjänare, asiakaspalvelija 26 Suppleant
  Tove Törnblom ny 14 närvårdare, företagare, lähihoitaja, yrittäjä 44 Suppleant
  Kim Lindström ny 10 studerande, opiskelija 19 Suppleant
  Ingrid Törnroos ny 8 kundrådgivare, asiakasneuvoja 37 Suppleant
  Mona Ahonen ny 8 socionom 36 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 12, förändring -2
  Merja Grönberg 151 terveydenhoitaja 55
  Arja Isotalo 132 kuntohoitaja 65
  Kalevi Lappalainen 105 tulliylitarkastaja, tullöverinspektör 65
  Keijo Tähtinen 90 kuljetuspäällikkö 57
  Mats Eriksson ny 81 trafikidkare, liikennöitsijä 37
  Pertti Lohenoja 79 tuotantopäällikkö 55
  Jari Kekkonen ny 74 varastonhoitaja 53
  Eeva Kauppinen 64 assistentti 49
  Yvonne Wilenius ny 61 hemvårdare, egenföretagare 57
  Åke Laitinen 61 eläkeläinen, työnjohtaja, pensionär, arb.ledare 71
  Satu Hämäläinen ny 59 myyntiassistentti, sales assistant 45
  Veikko Ekström ny 59 opettaja 69
  Raija Viklund 56 eläkeläinen 69 Suppleant
  Pasi Laiho ny 49 vuoropäällikkö 40 Suppleant
  Kielo Kallio-Taponen ny 45 tekninen myyjä 42 Suppleant
  Jens Rinne 44 kirvesmies, eläkeläinen 62 Suppleant
  Raul Öhberg ny 38 kiinteistönhoitaja 59 Suppleant
  Christer Bengts ny 35 lärare, opettaja 58 Suppleant
  Erika Kähärä ny 28 työympäristöasiantuntija 45 Suppleant
  Annu Jokela-Ylipiha ny 27 oppisopimusjohtaja, KTM 44 Suppleant
  Jaakko Isotalo ny 25 eläkeläinen, asentaja 68 Suppleant
  Harri Hakala ny 22 kolumnisti, pakinoitsija 64 Suppleant
  Tom Nyström ny 20 vapaa-aikaohjaaja 59 Suppleant
  Toni Paakkarinen ny 19 koneenhoitaja 37 Suppleant
Samlingspartiet (Saml) Mandat 9, förändring +1
  Janne Lepola ny 138 lääkäri, yrittäjä, läkare, företagare 47
  Nina Pere 121 KTM, ekon.mag. 43
  Elias Erämaja 105 valt.kand., pol.kand. 24
  Juha Karvonen 95 yrittäjä, företagare 56
  Kari Hagfors 80 valtiot. maist., pol.mag. 68
  Päivi Melamies ny 59 erityisopettaja, yrittäjä, speciallärare, företagare 59
  Camilla Antas 53 konttorinjohtaja, kontorsdirektör 48
  Katri Haverinen ny 48 erityisopettaja, speciallärare 47
  Janne Pekkola ny 48 metsätalousins., skogsekonomi-ing. 45
  Pekka Heikkilä ny 42 myynti- ja markk.pääll., försälj. och marknadsf.chef 57 Suppleant
  Tapani Huuhtanen ny 30 ylikonstaapeli, överkonstapel 64 Suppleant
  Pauli Kopiloff ny 30 ylitarkastaja, överinspektör 64 Suppleant
  Anja Järvinen ny 29 apteekkari, apotekare 64 Suppleant
  Mikko Näri ny 25 maanviljelijä, jordbrukare 56 Suppleant
  Marko Ruokolainen ny 25 opiskelija, studerande 20 Suppleant
  Henry Friman ny 25 toim.joht., yrittäjä, VD, företagare 61 Suppleant
  Marina Astikainen ny 24 mediamyyjä, mediaförsäljare 47 Suppleant
  Marina Bäcklund-Kuikka ny 18 ajojärjestelijä, körplanerare 41 Suppleant
Sannfinländarna (Sannf) Mandat 6, förändring +3
  Antti Väkevä 197 kouluttaja 40
  Atte Fellman 163 yrittäjä 35
  Saara Lång ny 87 rikoskemisti 46
  Vesa Peltoluhta 69 kalastusmestari 46
  Katja Kouvo ny 67 lähihoitaja 40
  Mauri Poikeljärvi ny 47 sosiaalineuvos 65
  Paula Järvinen ny 33 hitsaustarkastaja 40 Suppleant
  Immo Stenberg ny 24 ahtaaja 53 Suppleant
  Kim Nykänen ny 23 tietotekniikan mekaanikko 42 Suppleant
  Veli-Matti Mettinen ny 21 liikuntapaikkamestari, Yt-matruusi 47 Suppleant
  Hannu Ikonen ny 18 operaattori, opiskelija 59 Suppleant
  Mari Oinonen ny 11 kokooja 37 Suppleant
Vänsterförbundet (VÄNST) Mandat 3, förändring +2
  Armi Lindell 238 sairaanhoitaja 32
  Jerry Träskelin ny 47 opiskelija 18
  Sari Eriksson 41 yrittäjä 42
  Bo Lindfors 40 arbetshandledare, työvalmentaja 47 Suppleant
  Paavo Siipola ny 23 eläkeläinen 62 Suppleant
  Kari Heikkinen ny 20 eläkeläinen, sementtimies 65 Suppleant
Gröna förbundet (Gröna) Mandat 2, förändring -1
  Sonja Ilvetsalo-Koskinen 57 yrittäjä, toimittaja 48
  Timo Noroviita 50 peruskoulunopettaja 58
  Jorma Törnroos ny 39 rehtori, eläkeläinen 67 Suppleant
  Minerva Martinoff ny 27 graafikko 45 Suppleant
Centern i Finland (C) Mandat 1, förändring -2
  Kimmo Eloranta 130 maanviljelijä 54
  Jorma Pappila ny 38 isäntä 56 Suppleant
  Antti Hovi ny 38 maalämpöasentaja 31 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring 0
  Jarmo Sihvonen ny 72 kieltenopettaja FM 50