Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Lovisa - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 649
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 727
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 7 818
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 8 796
Valdeltagande 2011 70,9% Förkastade röster 44
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SFP 40,5 25 3 127 -0,1 0 -47 +4,4 -45
SDP 19,6 12 1 512 -3,4 -2 -284 +0,9 -130
Saml 15,4 9 1 188 +1,3 +1 +85 +2,3 +35
Sannf 10,5 6 812 +4,8 +3 +362 -4,8 -536
VÄNST 6,1 3 474 +3,9 +2 +298 0,0 -65
Gröna 3,5 2 271 -1,8 -1 -143 -0,6 -88
C 3,2 1 250 -1,8 -2 -145 -0,6 -83
KD 1,2 1 93 -0,4 0 -32 -0,2 -29

Nylands valkrets - Lovisa - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 59
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 649
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 727
Valdeltagande 61,4% Godkända röster 2008 7 818
Valdeltagande 2008 62,3% Godkända röster 2011 8 796
Valdeltagande 2011 70,9% Förkastade röster 44
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SFP 39,0 41,3 40,5 1 082 2 045 3 127 25 -0,1 -47 0 +4,4 -45
SDP 22,8 17,7 19,6 634 878 1 512 12 -3,4 -284 -2 +0,9 -130
Saml 14,8 15,7 15,4 412 776 1 188 9 +1,3 +85 +1 +2,3 +35
Sannf 10,3 10,6 10,5 286 526 812 6 +4,8 +362 +3 -4,8 -536
VÄNST 4,8 6,9 6,1 133 341 474 3 +3,9 +298 +2 0,0 -65
Gröna 3,3 3,6 3,5 92 179 271 2 -1,8 -143 -1 -0,6 -88
C 3,5 3,1 3,2 97 153 250 1 -1,8 -145 -2 -0,6 -83
KD 1,5 1,1 1,2 41 52 93 1 -0,4 -32 0 -0,2 -29