Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Luhanka - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 673
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 493
Valdeltagande 73,8% Godkända röster 2008 546
Valdeltagande 2008 74,8% Godkända röster 2011 513
Valdeltagande 2011 73,3% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 43,0 7 212 -6,4 -1 -58 +4,6 +15
Saml 27,8 5 137 +4,7 +2 +11 +11,4 +53
SDP 18,7 2 92 +5,3 0 +19 +2,1 +7
Sannf 10,5 1 52 +10,5 +1 +52 -12,6 -67

Mellersta Finlands valkrets - Luhanka - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 673
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 493
Valdeltagande 73,8% Godkända röster 2008 546
Valdeltagande 2008 74,8% Godkända röster 2011 513
Valdeltagande 2011 73,3% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 42,8 43,2 43,0 95 117 212 7 -6,4 -58 -1 +4,6 +15
Saml 29,3 26,6 27,8 65 72 137 5 +4,7 +11 +2 +11,4 +53
SDP 19,4 18,1 18,7 43 49 92 2 +5,3 +19 0 +2,1 +7
Sannf 8,6 12,2 10,5 19 33 52 1 +10,5 +52 +1 -12,6 -67