Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Lundo - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 551
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 831
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 7 537
Valdeltagande 2008 65,6% Godkända röster 2011 9 056
Valdeltagande 2011 76,1% Förkastade röster 51
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
Saml 29,9 13 2 342 -2,5 -1 -100 +1,9 -194
C 22,1 9 1 729 -0,4 -1 +32 +7,9 +447
SDP 19,4 8 1 519 -2,9 -2 -163 +2,0 -53
Sannf 11,6 5 910 +6,8 +3 +544 -9,2 -977
VÄNST 8,8 4 689 -0,2 0 +14 +0,8 -35
Gröna 5,3 2 413 +0,2 0 +28 -0,6 -118
KD 2,9 2 229 -0,9 +1 -61 0,0 -34

Egentliga Finlands valkrets - Lundo - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 12 551
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 7 831
Valdeltagande 62,8% Godkända röster 2008 7 537
Valdeltagande 2008 65,6% Godkända röster 2011 9 056
Valdeltagande 2011 76,1% Förkastade röster 51
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
Saml 26,6 31,3 29,9 624 1 718 2 342 13 -2,5 -100 -1 +1,9 -194
C 25,4 20,7 22,1 595 1 134 1 729 9 -0,4 +32 -1 +7,9 +447
SDP 19,4 19,4 19,4 454 1 065 1 519 8 -2,9 -163 -2 +2,0 -53
Sannf 13,1 11,0 11,6 308 602 910 5 +6,8 +544 +3 -9,2 -977
VÄNST 9,9 8,3 8,8 233 456 689 4 -0,2 +14 0 +0,8 -35
Gröna 2,8 6,3 5,3 65 348 413 2 +0,2 +28 0 -0,6 -118
KD 2,9 3,0 2,9 67 162 229 2 -0,9 -61 +1 0,0 -34