Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Luumäki - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 167
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 759
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 2 819
Valdeltagande 2008 66,5% Godkända röster 2011 2 811
Valdeltagande 2011 67,6% Förkastade röster 20
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,0 14 1 324 -2,7 -1 -105 +13,6 +356
Saml 24,8 7 683 +0,1 0 -11 +6,3 +164
SDP 13,2 3 364 -1,2 -1 -41 -2,2 -68
Sannf 7,9 2 217 +5,9 +2 +163 -13,3 -379
KD 5,3 1 147 -0,7 0 -22 -0,2 -9
Gröna 0,9 0 24 -0,5 0 -14 -1,8 -50

Kymmene valkrets - Luumäki - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 4 167
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 2 759
Valdeltagande 66,7% Godkända röster 2008 2 819
Valdeltagande 2008 66,5% Godkända röster 2011 2 811
Valdeltagande 2011 67,6% Förkastade röster 20
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 45,3 50,0 48,0 525 799 1 324 14 -2,7 -105 -1 +13,6 +356
Saml 25,1 24,5 24,8 291 392 683 7 +0,1 -11 0 +6,3 +164
SDP 14,3 12,4 13,2 166 198 364 3 -1,2 -41 -1 -2,2 -68
Sannf 7,8 7,9 7,9 91 126 217 2 +5,9 +163 +2 -13,3 -379
KD 6,7 4,3 5,3 78 69 147 1 -0,7 -22 0 -0,2 -9
Gröna 0,8 0,9 0,9 9 15 24 0 -0,5 -14 0 -1,8 -50