Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Mäntsälä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 073
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 002
Valdeltagande 53,4% Godkända röster 2008 8 148
Valdeltagande 2008 58,0% Godkända röster 2011 9 756
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 53
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 26,8 12 2 147 -4,9 -3 -437 +10,4 +546
Saml 25,5 11 2 040 -3,0 -1 -278 +0,9 -356
SDP 22,9 10 1 831 +0,1 0 -26 +3,5 -62
Sannf 14,0 6 1 122 +8,6 +4 +684 -10,3 -1 255
VÄNST 4,4 2 350 -0,5 0 -50 -0,3 -105
Gröna 3,1 1 247 -2,0 -1 -164 -2,3 -282
KD 2,7 1 219 +1,3 +1 +105 -0,2 -72
SFP 0,5 0 37 +0,1 0 +11 -0,2 -31
KAP 0,1 0 9 +0,1 0 +9 0,0 0

Nylands valkrets - Mäntsälä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 15 073
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 8 002
Valdeltagande 53,4% Godkända röster 2008 8 148
Valdeltagande 2008 58,0% Godkända röster 2011 9 756
Valdeltagande 2011 67,5% Förkastade röster 53
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 27,6 26,4 26,8 792 1 355 2 147 12 -4,9 -437 -3 +10,4 +546
Saml 24,0 26,3 25,5 689 1 351 2 040 11 -3,0 -278 -1 +0,9 -356
SDP 23,5 22,5 22,9 675 1 156 1 831 10 +0,1 -26 0 +3,5 -62
Sannf 13,9 14,1 14,0 399 723 1 122 6 +8,6 +684 +4 -10,3 -1 255
VÄNST 4,9 4,1 4,4 140 210 350 2 -0,5 -50 0 -0,3 -105
Gröna 2,6 3,4 3,1 75 172 247 1 -2,0 -164 -1 -2,3 -282
KD 2,8 2,7 2,7 81 138 219 1 +1,3 +105 +1 -0,2 -72
SFP 0,4 0,5 0,5 11 26 37 0 +0,1 +11 0 -0,2 -31
KAP 0,2 0,1 0,1 6 3 9 0 +0,1 +9 0 0,0 0