Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Mänttä-Vilppula - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 319
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 423
Valdeltagande 58,5% Godkända röster 2008 6 170
Valdeltagande 2008 64,5% Godkända röster 2011 6 266
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 32
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 30,6 11 1 657 -3,9 -2 -471 +0,1 -254
C 22,0 8 1 193 +2,7 +1 +1 -3,8 -424
Saml 15,2 5 825 -4,1 -2 -368 +6,2 +259
Sannf 12,9 5 700 +11,6 +5 +619 -8,9 -664
VÄNST 7,9 3 426 -1,3 0 -137 +2,8 +110
Gröna 6,4 2 347 -3,4 -1 -255 +3,7 +177
KD 5,1 1 275 -0,5 -1 -69 +1,4 +47

Birkalands valkrets - Mänttä-Vilppula - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 9 319
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 5 423
Valdeltagande 58,5% Godkända röster 2008 6 170
Valdeltagande 2008 64,5% Godkända röster 2011 6 266
Valdeltagande 2011 66,9% Förkastade röster 32
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 32,6 28,4 30,6 894 763 1 657 11 -3,9 -471 -2 +0,1 -254
C 21,8 22,3 22,0 596 597 1 193 8 +2,7 +1 +1 -3,8 -424
Saml 16,5 13,9 15,2 452 373 825 5 -4,1 -368 -2 +6,2 +259
Sannf 12,2 13,6 12,9 335 365 700 5 +11,6 +619 +5 -8,9 -664
VÄNST 7,8 7,9 7,9 213 213 426 3 -1,3 -137 0 +2,8 +110
Gröna 4,3 8,5 6,4 119 228 347 2 -3,4 -255 -1 +3,7 +177
KD 4,8 5,4 5,1 131 144 275 1 -0,5 -69 -1 +1,4 +47