Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Södra Savolax valkrets - Mäntyharju - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 355
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 359
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 3 518
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 3 466
Valdeltagande 2011 65,2% Förkastade röster 20
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 26,4 8 886 -2,9 0 -144 -8,0 -305
Saml 21,2 6 711 -2,8 -1 -131 +8,4 +269
YL PS 16,7 5 562 - - - - -
Sannf 16,4 4 552 +16,4 +4 +552 -3,8 -150
SDP 15,8 4 530 -11,3 -3 -424 -7,6 -281
KD 2,7 0 92 -0,8 -1 -34 -0,8 -31
FKP 0,8 0 26 +0,8 0 +26 +0,3 +10

Södra Savolax valkrets - Mäntyharju - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 27
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 5 355
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 359
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 3 518
Valdeltagande 2008 64,6% Godkända röster 2011 3 466
Valdeltagande 2011 65,2% Förkastade röster 20
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 28,3 24,1 26,4 518 368 886 8 -2,9 -144 0 -8,0 -305
Saml 21,8 20,4 21,2 399 312 711 6 -2,8 -131 -1 +8,4 +269
YL PS 15,5 18,2 16,7 284 278 562 5 - - - - -
Sannf 16,2 16,8 16,4 296 256 552 4 +16,4 +552 +4 -3,8 -150
SDP 14,0 17,9 15,8 256 274 530 4 -11,3 -424 -3 -7,6 -281
KD 3,4 2,0 2,7 62 30 92 0 -0,8 -34 -1 -0,8 -31
FKP 0,9 0,7 0,8 16 10 26 0 +0,8 +26 0 +0,3 +10