Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Egentliga Finlands valkrets - Marttila - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 624
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 064
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 1 073
Valdeltagande 2008 65,6% Godkända röster 2011 1 180
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 48,3 8 514 +1,1 -3 +7 +16,6 +140
Sannf 22,5 4 239 +7,8 +1 +82 -7,9 -119
Saml 21,5 4 229 -3,0 -1 -34 +0,6 -18
SDP 7,7 1 82 -4,1 -1 -45 +0,2 -7

Egentliga Finlands valkrets - Marttila - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat -4
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 624
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 064
Valdeltagande 65,7% Godkända röster 2008 1 073
Valdeltagande 2008 65,6% Godkända röster 2011 1 180
Valdeltagande 2011 73,5% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 47,9 48,6 48,3 232 282 514 8 +1,1 +7 -3 +16,6 +140
Sannf 21,9 22,9 22,5 106 133 239 4 +7,8 +82 +1 -7,9 -119
Saml 22,7 20,5 21,5 110 119 229 4 -3,0 -34 -1 +0,6 -18
SDP 7,4 7,9 7,7 36 46 82 1 -4,1 -45 -1 +0,2 -7