Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Uleåborgs valkrets - Merijärvi - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 850
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 599
Valdeltagande 70,8% Godkända röster 2008 566
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 659
Valdeltagande 2011 75,2% Förkastade röster 3
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 80,3 12 481 -9,8 -2 -29 +4,0 -22
Sannf 19,0 3 114 +10,7 +2 +67 +7,7 +39
Saml 0,7 0 4 -0,9 0 -5 -0,4 -3

Uleåborgs valkrets - Merijärvi - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 15
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 850
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 599
Valdeltagande 70,8% Godkända röster 2008 566
Valdeltagande 2008 66,1% Godkända röster 2011 659
Valdeltagande 2011 75,2% Förkastade röster 3
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 82,5 78,4 80,3 227 254 481 12 -9,8 -29 -2 +4,0 -22
Sannf 16,4 21,3 19,0 45 69 114 3 +10,7 +67 +2 +7,7 +39
Saml 1,1 0,3 0,7 3 1 4 0 -0,9 -5 0 -0,4 -3