Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Kymmene valkrets - Miehikkälä - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 817
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 169
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 1 285
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 1 190
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 66,3 15 775 -3,1 -1 -117 +14,3 +156
Saml 21,9 5 256 +7,7 +2 +74 +11,6 +133
SDP 7,4 1 87 -0,3 0 -13 -1,0 -13
Sannf 4,4 0 51 +2,6 0 +28 -16,3 -195

Kymmene valkrets - Miehikkälä - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 817
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 169
Valdeltagande 64,6% Godkända röster 2008 1 285
Valdeltagande 2008 66,9% Godkända röster 2011 1 190
Valdeltagande 2011 66,6% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 64,9 67,4 66,3 339 436 775 15 -3,1 -117 -1 +14,3 +156
Saml 22,0 21,8 21,9 115 141 256 5 +7,7 +74 +2 +11,6 +133
SDP 8,0 7,0 7,4 42 45 87 1 -0,3 -13 0 -1,0 -13
Sannf 5,0 3,9 4,4 26 25 51 0 +2,6 +28 0 -16,3 -195