Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Nylands valkrets - Mörskom - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 602
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 007
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 1 020
Valdeltagande 2008 65,0% Godkända röster 2011 1 048
Valdeltagande 2011 66,7% Förkastade röster 4
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 36,3 9 366 +4,5 +2 +41 +14,3 +135
Saml 18,1 4 182 -4,6 -1 -49 +2,3 +17
SDP 13,5 3 136 -2,8 -1 -30 +0,9 +4
SFP 12,5 2 126 -1,0 -1 -12 +2,5 +21
Sannf 8,9 2 90 +3,9 +1 +39 -18,2 -194
KD 10,6 1 107 +2,8 0 +27 +6,9 +68

Nylands valkrets - Mörskom - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 602
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 007
Valdeltagande 63,1% Godkända röster 2008 1 020
Valdeltagande 2008 65,0% Godkända röster 2011 1 048
Valdeltagande 2011 66,7% Förkastade röster 4
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 33,3 38,8 36,3 147 219 366 9 +4,5 +41 +2 +14,3 +135
Saml 19,9 16,6 18,1 88 94 182 4 -4,6 -49 -1 +2,3 +17
SDP 15,4 12,0 13,5 68 68 136 3 -2,8 -30 -1 +0,9 +4
SFP 14,5 11,0 12,5 64 62 126 2 -1,0 -12 -1 +2,5 +21
Sannf 6,8 10,6 8,9 30 60 90 2 +3,9 +39 +1 -18,2 -194
KD 10,2 11,0 10,6 45 62 107 1 +2,8 +27 0 +6,9 +68