Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Multia - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 506
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 929
Valdeltagande 62,4% Godkända röster 2008 1 074
Valdeltagande 2008 68,8% Godkända röster 2011 1 025
Valdeltagande 2011 67,2% Förkastade röster 11
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 38,3 7 356 -8,3 -1 -145 -5,2 -90
SDP 15,9 3 148 -5,9 -1 -87 +0,1 -14
Sannf 15,3 3 142 +15,3 +3 +142 -2,7 -42
Saml 9,1 1 85 -1,3 -1 -27 +2,0 +12
VÄNST 7,9 1 73 -1,5 0 -27 +1,7 +10
KD 7,5 1 70 +1,7 0 +7 +1,2 +5
Gröna 5,9 1 55 +0,1 0 -8 +3,8 +33

Mellersta Finlands valkrets - Multia - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 17
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 506
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 929
Valdeltagande 62,4% Godkända röster 2008 1 074
Valdeltagande 2008 68,8% Godkända röster 2011 1 025
Valdeltagande 2011 67,2% Förkastade röster 11
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 39,9 36,8 38,3 183 173 356 7 -8,3 -145 -1 -5,2 -90
SDP 16,1 15,7 15,9 74 74 148 3 -5,9 -87 -1 +0,1 -14
Sannf 15,9 14,7 15,3 73 69 142 3 +15,3 +142 +3 -2,7 -42
Saml 8,1 10,2 9,1 37 48 85 1 -1,3 -27 -1 +2,0 +12
VÄNST 9,2 6,6 7,9 42 31 73 1 -1,5 -27 0 +1,7 +10
KD 7,0 8,1 7,5 32 38 70 1 +1,7 +7 0 +1,2 +5
Gröna 3,9 7,9 5,9 18 37 55 1 +0,1 -8 0 +3,8 +33