Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Lapplands valkrets - Muonio - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 903
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 182
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 1 211
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 1 168
Valdeltagande 2011 62,1% Förkastade röster 8
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 42,6 9 503 +7,4 +1 +77 +15,1 +182
SDP 25,7 6 304 -2,8 0 -41 +9,8 +118
Saml 14,5 3 171 -13,1 -3 -163 -8,7 -100
VÄNST 8,9 2 105 +0,1 +1 -1 -1,0 -10
Sannf 8,4 1 99 +8,4 +1 +99 -8,0 -92

Lapplands valkrets - Muonio - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 21
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 1 903
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 1 182
Valdeltagande 62,5% Godkända röster 2008 1 211
Valdeltagande 2008 65,1% Godkända röster 2011 1 168
Valdeltagande 2011 62,1% Förkastade röster 8
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 42,2 43,1 42,6 313 190 503 9 +7,4 +77 +1 +15,1 +182
SDP 24,7 27,4 25,7 183 121 304 6 -2,8 -41 0 +9,8 +118
Saml 14,7 14,1 14,5 109 62 171 3 -13,1 -163 -3 -8,7 -100
VÄNST 9,3 8,2 8,9 69 36 105 2 +0,1 -1 +1 -1,0 -10
Sannf 9,0 7,3 8,4 67 32 99 1 +8,4 +99 +1 -8,0 -92