Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Mellersta Finlands valkrets - Muurame - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 914
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 402
Valdeltagande 64,2% Godkända röster 2008 4 394
Valdeltagande 2008 67,7% Godkända röster 2011 4 899
Valdeltagande 2011 73,4% Förkastade röster 35
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 34,1 13 1 503 +8,2 +4 +364 +13,4 +487
SDP 24,8 9 1 091 -2,8 -1 -119 +4,2 +81
Saml 17,7 6 779 -2,8 -1 -120 +0,2 -80
VÄNST 8,6 3 378 -2,5 -1 -109 +0,3 -27
Sannf 7,4 2 324 +4,1 +1 +182 -11,1 -582
KD 4,7 1 207 -3,3 -2 -145 -3,7 -205
Gröna 2,7 1 120 -0,3 0 -11 -2,0 -110

Mellersta Finlands valkrets - Muurame - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 914
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 402
Valdeltagande 64,2% Godkända röster 2008 4 394
Valdeltagande 2008 67,7% Godkända röster 2011 4 899
Valdeltagande 2011 73,4% Förkastade röster 35
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 32,2 35,4 34,1 545 958 1 503 13 +8,2 +364 +4 +13,4 +487
SDP 26,4 23,8 24,8 447 644 1 091 9 -2,8 -119 -1 +4,2 +81
Saml 14,8 19,5 17,7 251 528 779 6 -2,8 -120 -1 +0,2 -80
VÄNST 11,1 7,0 8,6 188 190 378 3 -2,5 -109 -1 +0,3 -27
Sannf 7,6 7,2 7,4 129 195 324 2 +4,1 +182 +1 -11,1 -582
KD 5,6 4,2 4,7 94 113 207 1 -3,3 -145 -2 -3,7 -205
Gröna 2,3 3,0 2,7 39 81 120 1 -0,3 -11 0 -2,0 -110