Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Vasa valkrets - Närpes - Nya fullmäktige Infotext för sidan

I tabellen visas antalet mandat respektive röstetalet för varje parti eller grupp som har fått mandat i det nya fullmäktige. Namnen kan ändra ifall rösträkningen fortfarande pågår. Det stör "ny" bredvid kandidaten om han/hon inte har suttit i det gamla fullmäktige. I slutet på raden visas kandidatens yrke samt ålder enligt vad kandidaten har uppgett. Resultaten är slutliga först efter kontrollräkningen.

Genom att klicka på kandidatens namn ser du hans/hennes understöd i de olika röstningsområdena.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 7 715
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 4 912
Valdeltagande 64,1% Godkända röster 2008 5 015
Valdeltagande 2008 65,9% Godkända röster 2011 5 370
Valdeltagande 2011 73,2% Förkastade röster 34

Visa suppleanterna

Parti Kandidat   Röster Yrke ålder  
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) Mandat 32, förändring -1
  Mikaela Björklund 407 PeD, forskardoktor 39
  Sven Jerkku 358 Avdelningschef 37
  Karl-Gustav Svedjebäck ny 251 Jordbrukare, brandman 48
  Tanja Eklund ny 221 Frisör 33
  Sven-Erik Björkbacka 207 Jordbrukare, grönsaksodlare 63
  Olav Sjögård 194 Byggare, jordbrukare 63
  Marianne Nyqvist-Mannsén ny 192 Lärare 59
  Lasse Åberg ny 140 Regionchef 54
  Emina Arnautovic 137 Närvårdare, egenföretagare 41
  Sven Backman 133 Pensionär 76
  Johan Skinnars ny 125 Chaufför 27
  Johan Sten ny 122 ICT-tekniker, pälsfarmare 35
  Johanna Borg ny 114 Studerande 22
  Peter Hällbacka 114 Rektor 52
  Göran Gjäls ny 109 Bonde 52
  Kurt Harf 107 Grönsaksodlare 62
  Marjo Riihelä ny 92 Ekon.mag./butikschef 27
  Matts-Erik Viklund 90 Grönsaksodlare 50
  Britta Stenberg ny 90 Primärskötare 55
  Henrik Rönnqvist 87 Pensionär 68
  Ann-Charlotte Åkerman ny 79 Tandskötare 47
  Michaela Esch ny 79 Pol.mag./projektledare 46
  Martin Westerberg 72 Jordbrukare 60
  Anders Kronlund ny 71 Kyrkoherde 63
  Linda Pellfolk 66 Studerande 24
  Kerstin Berg 61 Leg. läkare 66
  Birgitta Lassas 60 Pens.åldringshemsförest./sjuksköt. 67
  Anders Järvinen 54 Egenföretagare 27
  Samuel Lindén ny 50 Kantor 61
  Eivor Eklund-Back 45 Medieassistent 63
  Thorolf Westerlund ny 44 Pensionär, företagare 64
  Marianne Nygårds 43 Ekon.förest./egenföretagare 48
  Erik Ulfvens 43 Pensionär, företagare 71 Suppleant
  Carola Backholm ny 42 Ekon.chef 42 Suppleant
  Daniel Dahlbo 42 Pol.kand./affärsman 29 Suppleant
  Jeanette Häggqvist ny 41 Primärskötare 55 Suppleant
  Bengt Österberg ny 40 Företagare 62 Suppleant
  Stig Simons ny 37 Jordbrukare 65 Suppleant
  Kent Franzen 36 Bitr. landsbygdssekreterare 55 Suppleant
  Edvin Nixholm 31 Pensionär 75 Suppleant
  Jan-Henrik Lillbåsk 31 Lantbruksföretagare 32 Suppleant
  Rainer Säll ny 29 Pensionär 69 Suppleant
  Daniel Ellfolk ny 29 Studerande 18 Suppleant
  Anette Storsved ny 27 Klasslärare 28 Suppleant
  Adolfas Statkaitis ny 7 Skogstekniker, montör 32 Suppleant
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) Mandat 2, förändring +2
  Peter Sjökvist ny 173 Svetsare 41
  Roger Kronlund ny 63 Metallarbetare 56
  Midhat Cehobasic ny 21 Egenföretagare 55 Suppleant
  Peter Ruths ny 18 Chaufför 42 Suppleant
Kristdemokraterna i Finland (KD) (KD) Mandat 1, förändring -1
  Peter Lassus ny 77 Teol.mag. 58
  Gunilla Snickars 60 Företagare 49 Suppleant
  Carita Stenberg ny 27 Barnledare 49 Suppleant