Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Tavastlands valkrets - Nastola - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 732
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 607
Valdeltagande 56,8% Godkända röster 2008 6 748
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 7 697
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 60
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 26,8 12 1 770 -2,4 -1 -202 +2,9 -66
Saml 25,2 11 1 666 -0,9 0 -96 +5,8 +175
C 19,5 9 1 289 -2,6 -1 -205 +7,9 +393
Sannf 14,5 6 956 +7,5 +3 +488 -13,4 -1 190
KD 6,9 3 455 -2,3 -1 -165 -1,4 -180
Gröna 3,6 1 241 +2,3 +1 +151 +0,7 +16
VÄNST 3,5 1 230 -1,6 -1 -112 -1,3 -136

Tavastlands valkrets - Nastola - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 43
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 11 732
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 6 607
Valdeltagande 56,8% Godkända röster 2008 6 748
Valdeltagande 2008 58,7% Godkända röster 2011 7 697
Valdeltagande 2011 67,4% Förkastade röster 60
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 27,2 26,5 26,8 689 1 081 1 770 12 -2,4 -202 -1 +2,9 -66
Saml 24,9 25,4 25,2 629 1 037 1 666 11 -0,9 -96 0 +5,8 +175
C 20,1 19,2 19,5 508 781 1 289 9 -2,6 -205 -1 +7,9 +393
Sannf 15,6 13,8 14,5 394 562 956 6 +7,5 +488 +3 -13,4 -1 190
KD 6,4 7,2 6,9 163 292 455 3 -2,3 -165 -1 -1,4 -180
Gröna 1,8 4,8 3,6 45 196 241 1 +2,3 +151 +1 +0,7 +16
VÄNST 4,0 3,1 3,5 102 128 230 1 -1,6 -112 -1 -1,3 -136