Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Birkalands valkrets - Nokia - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 24 613
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 14 829
Valdeltagande 60,7% Godkända röster 2008 15 032
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 16 976
Valdeltagande 2011 70,9% Förkastade röster 109
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
SDP 25,3 13 3 758 +0,8 0 +75 +0,6 -440
Saml 21,8 11 3 236 -4,2 -3 -675 +3,6 +148
VÄNST 14,9 8 2 216 -2,7 -1 -440 +2,8 +152
Sannf 12,8 7 1 899 +9,1 +5 +1 335 -11,5 -2 226
Gröna 9,8 5 1 446 -1,9 -1 -299 +3,1 +317
C 6,2 3 916 +0,6 0 +81 -0,4 -202
FKP 5,9 3 868 -0,6 0 -103 +4,5 +634
KD 3,3 1 490 -0,3 0 -59 -0,5 -153

Birkalands valkrets - Nokia - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 51
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 24 613
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 14 829
Valdeltagande 60,7% Godkända röster 2008 15 032
Valdeltagande 2008 64,0% Godkända röster 2011 16 976
Valdeltagande 2011 70,9% Förkastade röster 109
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
SDP 26,6 24,3 25,3 1 801 1 957 3 758 13 +0,8 +75 0 +0,6 -440
Saml 18,8 24,4 21,8 1 276 1 960 3 236 11 -4,2 -675 -3 +3,6 +148
VÄNST 17,3 13,0 14,9 1 173 1 043 2 216 8 -2,7 -440 -1 +2,8 +152
Sannf 13,4 12,3 12,8 910 989 1 899 7 +9,1 +1 335 +5 -11,5 -2 226
Gröna 7,3 11,8 9,8 494 952 1 446 5 -1,9 -299 -1 +3,1 +317
C 6,2 6,1 6,2 423 493 916 3 +0,6 +81 0 -0,4 -202
FKP 7,1 4,8 5,9 481 387 868 3 -0,6 -103 0 +4,5 +634
KD 3,3 3,3 3,3 222 268 490 1 -0,3 -59 0 -0,5 -153