Resultatservice - Kommunalvalet 2012

Kommunalval 2012

Visa: Basuppgifter Utökad info

Norra Karelens valkrets - Nurmes - Understödet för partierna Infotext för sidan

I tabellen visas stödet för partierna i dethär skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan resultaten ändra.

Uppgifterna i tabellen visar:

 • stödet för partiet (procentandel av rösterna)
 • antalet mandat för partiet
 • partiets totala röstantal
 • förändringen i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändringen i antalet mandat
 • förändringen i antalet röster
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster

För de grupper som inte tillhör något parti går det inte att visa förändringen jämfört med förra valet.

    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 988
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 861
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 4 067
Valdeltagande 2008 57,4% Godkända röster 2011 4 319
Valdeltagande 2011 61,6% Förkastade röster 27
  Kommunalvalet 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
Parti Procent Mandat Röster Procentenheter Mandat Röster Procentenheter Röster
C 47,0 17 1 814 +2,7 +1 +14 +13,5 +370
SDP 28,8 10 1 112 -3,1 -1 -185 +1,0 -90
Sannf 14,7 5 568 +8,1 +3 +299 -9,2 -463
Saml 6,1 2 234 +0,6 +1 +13 0,0 -28
KD 3,4 1 133 -0,5 -1 -29 +0,2 -6

Norra Karelens valkrets - Nurmes - Understödet för partierna, utökad info Infotext för sidan

I tabellen syns stödet för partierna i det här skedet av rösträkningen. Ifall rösträkningen fortfarande pågår, kan uppgifterna ändra.

Uppgifterna i tabellen är:

 • stödet för partiet i förhandsröstningen
 • stödet på valdagen
 • det totala stödet
 • antalet förhandsröster
 • antalet röster på valdagen
 • totala antalet röster
 • antalet fullmäktigemandat
 • förändring i stödet jämfört med kommunalvalet 2008
 • förändring i antalet röster
 • förändring i antalet fullmäktigemandat
 • förändringen i stödet jämfört med riksdagsvalet 2011
 • förändringen i antalet röster
    Kommunens fullmäktigemandat 35
    Förändring i antalet fullmäktigemandat 0
Uppgifterna uppdaterade 6.11.2012, 12.23 Röstberättigade 6 988
Andelen röster räknade 100,0% Godkända röster 3 861
Valdeltagande 55,6% Godkända röster 2008 4 067
Valdeltagande 2008 57,4% Godkända röster 2011 4 319
Valdeltagande 2011 61,6% Förkastade röster 27
  Understöd 2012 Förändring kommunalvalet 2008 Förändring riksdagsvalet 2011
  Procent Röster      
Parti På förhand På valdagen Totalt På förhand På valdagen Totalt Mandat Procentenheter Röster Mandat Procentenheter Röster
C 46,6 47,7 47,0 1 108 706 1 814 17 +2,7 +14 +1 +13,5 +370
SDP 29,6 27,5 28,8 704 408 1 112 10 -3,1 -185 -1 +1,0 -90
Sannf 14,3 15,3 14,7 341 227 568 5 +8,1 +299 +3 -9,2 -463
Saml 5,7 6,7 6,1 135 99 234 2 +0,6 +13 +1 0,0 -28
KD 3,9 2,8 3,4 92 41 133 1 -0,5 -29 -1 +0,2 -6